Chi bộ Khối kinh tế ngoài quốc doanh Quận 1 tổ chức lễ kết nạp đảng viên mới

5
rx online

nbsp;nbsp;nbsp; Ngày 22-04-2005 Chi bộ Khối kinh tế ngoài quốc doanh Quận 1 tổ chức lễ kết nạp đảng cho quần chúng Lê Trí Tínnbsp;- công tác tại công ty cổ phần chế biến thực phẩm Đông Phương. Trong buổi lễ kết nạp, Chi bộ đã phân công đồng chí Lê Tấn Mười Anh và đồng chí Nguyễn Đình Kim (cùng công tác tại Công ty Đông Phương) giúp đỡ đồng chí Tín tiếp tục rèn luyện, tu dưỡng, phấn đấu. Qua buổi lễ, chi bộ cũng đã vận động những đảng viên trong chi bộ làm tốt công tác phát triển đảng viên mới, thành lập Chi đoàn TNCS Hồ Chí Minh, giúp đỡ những quần chúng ưu tú đi học lớp cảm tình đảng tạo nguồn kết nạp đảng viên mới.

nbsp;nbsp;nbsp; Năm 2004, Chi bộ Khối kinh tế ngoài quốc doanh Quận 1 được thành lập theo Chỉ thị 11 của Thành ủy TP.Hồ Chí Minh, với nhiệm vụ là hạt nhân chính trị lãnh đạo đảng viên trong chi bộ, người lao động và tuyên truyền vận động chủ doanh nghiệp tư nhân, các thành viên trong Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc doanh nghiệp tư nhân nghiêm chỉnh chấp hành đường lối chính sách của Đảng, pháp luật nhà nước ở doanh nghiệp; bảo vệ lợi ích hợp pháp của người lao động, của chủ doanh nghiệp và thực hiện nghĩa vụ đối với nhà nước. Sau 1 năm thành lập, hiện nay Chi bộ Khối kinh tế ngoài quốc doanh Quận 1 đã có 22 đảng viên đang công tác tại 15 công ty tư nhân trên địa bàn Quận 1.

nbsp;

nbsp;

nbsp;