Chi bộ cơ quan Mặt trận Q.1 kết nạp hai Đảng viên trẻ

5
rx online

Vừa qua, Quận ủy Q.1 ban hành quyết định kết nạp hai Đảng viên trẻ ở tuổi 23 và 30 cho Chi bộ cơ quan của Ủy ban MTTQ quận này. Đây là hai đoàn viên TNCS Hồ Chí Minh tiến bộ có sức phấn đấu nhanh của Chi đoàn có 8 đoàn viên. Đây còn là cơ quan Mặt trận có Chi đoàn TNCS Hồ Chí Minh thuộc loại “mới và mạnh”. Mới vì mới thành lập và mạnh ở chỗ có chuyên môn, đa số vừa tốt nghiệp đại học và cao đẳng thuộc các ngành Khoa học xã hội và nhân văn, Quản trị kinh doanh, Tài chính, Ngoại ngữ. Riêng trong số đó có một Trung cấp tin học được nhận vào làm gần ba năm và một là kiến trúc sư quy hoạch đô thị mới chuyển công tác về chưa đầy một năm nhưng có quá trình nghiệp vụ chuyên sâu ở phòng quản lý đô thị của quận. Chính hai nhân sự này được vinh dự đứng vào hàng ngũ Đảng Cộng sản Việt Nam.


Việc kết nạp hai Đảng viên trẻ chẳng những có liên quan tới công tác đổi mới của Mặt trận quận 1 đáp ứng kịp thời nhiệm vụ trong tình hình mới là tiếp tục đẩy mạnh “cải cách hành chánh” mà còn cho thấy điều kiện hoạt động của Chi bộ cơ quan này được phát triển nâng cao năng lực lãnh đạo, tăng cường sức chiến đấu và chất lượng hoạt động đối với một tổ chức cơ sở Đảng là cơ quan Mặt trận Tổ quốc. Điều này còn cho thấy sự đổi mới của Quận ủy quận 1 về phương thức lãnh đạo đối với Mặt trận Tổ quốc, giúp tổ chức liên minh này xác định đúng mục tiêu, phương hướng phát triển và nội dung hoạt động trong từng thời kỳ và làm cho nó phát huy được tinh thần tự chủ, sáng tạo trong xây dựng, đổi mới tổ chức và hoạt động của mình.


Sắp tới Chi bộ cơ quan Mặt trận quận 1 còn hứa hẹn thêm nhiều sự đổi mới trong phương thức hoạt động nhằm đưa Ban thường trực Mặt trận làm tham mưu kịp thời cho Quận ủy, Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân về việc định kỳ nghe ý kiến của Mặt trận tăng cường tiếp xúc, đối thoại trực tiếp với cử tri tham gia xây dựng chủ trương, chính sách, pháp luật sát hợp với cuộc sống, đồng thời thực hiện tốt Luật MTTQ, Quy chế dân chủ ở địa phương, ngành và cơ sở để các tầng lớp nhân dân trong đó có giới trí thức, các chức sắc tôn giáo, dân tộc tham gia xây dựng Đảng, Chính quyền và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh.


Mặt khác, Chi bộ cơ quan Mặt trận còn tiếp tục chỉ đạo Chi đoàn TNCS Hồ Chí Minh phấn đấu cao hơn trong việc giới thiệu thêm đoàn viên ưu tú cho Đảng trong số những đoàn viên hiện có của mình.