Chăm lo vật chất, tinh thần cho công nhân lao động

4
rx online

Ngày 20/3/2008, Quận ủy tổ chức tổng kết 5 năm thực hiện chỉ thị 13 của Thành ủy về “một số nhiệm vụ xây dựng giai cấp công nhân”. Trong 5 năm qua (2003 – 2008), dưới sự chỉ đạo, lãnh đạo của Quận ủy – UBND Quận, các ngành, các cấp đã triển khai học tập tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh cho 92 Công đoàn cơ sở với trên 14 ngàn lượt công nhân lao động. Xây dựng 28 căn hộ cho công nhân có thu nhập thấp trênnbsp; 07 tỷ đồng. Các doanh nghiệp tư nhân Kiều Hưng, Bút Bi Bến Nghé và Thiên Hà xây 84 phòng tập thể – gia đình, giúp đỡ hàng trăm công nhân có chỗ ở ổn định. Đến cuối nămnbsp; 2007, toàn quận có 3.632 doanh nghiệp với 87.863 công nhân lao động, xây dựng được 31 tổ chức Đảng với 397 đảng viên là công nhân lao động ở trong các doanh nghiệp ngoài quốc doanh.


Tại buổi tổng kết, đa số các doanh nghiệp nêu lên những khó khăn về nhà ở cho công nhân, giá cả ngày càng leo thang làm ảnh hưởng đến đời sống công nhân, nhận thức của công nhân còn thấp, cũng như tham gia các phong trào, sinh hoạt cộng đồng, tuyên truyền pháp luật … Đồng chí Lê Bá Cần – Bí thư quận ủy phát biểu: “Mục tiêu trước hết là liên tục mở nhiều lớp học nhằm nâng cao chính trị giai cấp công nhân, giáo dục cho đối tượng phải thực sự lành mạnh, đặc biệt chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho công nhân lao động”.