Câu lạc bộ Nguyễn Du biểu dương Người tốt việc tốt giai đoạn 2005 – 2009

4
rx online


Sáng ngày 31 tháng 12 năm 2009, Câu lạc bộ Văn hoá TDTT Nguyễn Du đã tổ chức hội nghị biểu dương người tốt việc tốt giai đoạn 2005 – 2009. Đại diện các ban ngành trong quận và cán bộ công nhân viên của Câu lạc bộ đã đến tham dự.


Trong năm năm qua, Câu lạc bộ Văn hoá TDTT Nguyễn Du là một trong những đơn vị đi đầu trong phong trào thi đua yêu nước của cụmnbsp;khối trung tâmnbsp;quận. Đơn vị đã không ngừng kiện toàn bộ máy, tạo điều kiện cho cán bộ công nhân viên nâng cao nhận thức chính trị, chuyên môn, nghiệp vụ nhằm nâng cao chất lượng công tác, góp phần hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ chính trị của đơn vị. Các đoàn thể chính trị trong đơn vị luôn là lực lượng nòng cốt trong các phong trào thi đua.nbsp; Thực hiện Cuộc vận động Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, đơn vị đã tổ chức chào cờ đầu tuần kết hợp với kể một câu chuyện về Bác, tổ chức Hội thi tìm hiểu 40 năm thực hiện Di chúc, 100% cán bộ công nhân viên đăng ký tham gia các hoạt động “Tích cực học tập, nỗ lực làm theo”. Đơn vịnbsp;được công nhận là đơn vị văn hoá hai năm liên tục. Bên cạnh đó, Câu lạc bộ Nguyễn Du đã phát động các phong trào gây quỹ chăm lo Tết cho đồng bào nghèo neo đơn khó khăn, trẻ em cơ nhỡ, bệnh tật, trao tặng 01 nhà tình nghĩa và 06 nhà tình thương tại quận 1, huyện Cần Giờ, huyện Điện Bàn tỉnh Quảng Nam…Với những thành tích đã đạt được qua phong trào thi đua, câu lạc bộ Nguyễn Du luôn được công nhân là đơn vị lao động xuất sắc, cờ thi đua của Liên đoàn lao động Thành phố, bằng khen của UBND Thành phố và Thủ tướng Chính phủ.


Các đại biểu dự hội nghị cũng đã được giao lưu với 3 gương cá nhân tiểu biểu đại diện cho 15 tập thể, cá nhân xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước 5 năm qua của Câu lạc bộ. Đó là chị Trần Thanh Thuý, Trưởng phòng Tài chính kế toán đã tham mưu tốt cho Ban Giám đốc trong hoạt động quản lý tài chính của đơn vị; chị Nguyễn Thị Hường, Tổ phó tổ Quản trị kỹ thuật vệ sinh với những đóng góp thầm lặng góp phần làm sạch đẹp cho Câu lạc bộ và anh Trần Thanh Tân ở đội xe với 16 lần hiến máu nhân đạo.