Cán bộ Hội Chữ thập đỏ học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội Đảng

5
rx online
Ngày 20/9/2016, Hội Chữ thập đỏ Quận 1 tổ chức hội nghị triển khai quán triệt, tuyên truyền Nghị quyết Đại hội Đại biểu lần thứ XII của Đảng đến hơn 100 cán bộ Hội Chữ thập đỏ quận, phường, trường học, các đơn vị trực thuộc quận cùng thương nhân chợ Tân Định.

Đồng chí Bùi Thúy Hiền, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Quận ủy giới thiệu những nội dung cơ bản của Báo cáo chính trị tại Đại hội XII của Đảng: đánh giá tổng quát kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội XI (2011-2015) và nhìn lại 30 năm đổi mới (1986-2016), mục tiêu, nhiệm vụ tổng quát phát triển đất nước 5 năm 2016-2020; đánh giá kết quả phát triển kinh tế – xã hội 5 năm 2011-2015 và phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp phát triển kinh tế – xã hội 5 năm 2016-2020.

Tiếp đó, các đại biểu nghe đồng chí Hồ Thị Vinh, Ủy viên Ban Thường vụ Quận ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Quận ủy báo cáo tình hình an ninh chính trị trong nước và quốc tế 8 tháng đầu năm 2016: kết quả Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, Bầu cử Quốc hội và HDND các cấp nhiệm kỳ 2016 – 2021, tình hình hoạt động đối ngoại của Chính phủ, vấn đề biển đảo, các chiến lược đối ngoại của Đảng và Nhà nước nhằm giữ vững môi trường hòa bình, ổn định, tập trung phát triển kinh tế đất nước.