CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, NGƯỜI LAO ĐỘNG VÀ NHÂN DÂN PHƯỜNG NGUYỄN CƯ TRINH THAM GIA LỄ PHÁT ĐỘNG CUỘC VẬN ĐỘNG “TOÀN DÂN RÈN LUYỆN THÂN THỂ THEO GƯƠNG BÁC HỒ VĨ ĐẠI” GIAI ĐOẠN 2021 – 2030 VÀ NGÀY CHẠY OLYMPIC VÌ SỨC KHỎE TOÀN DÂN NĂM 2021 ĐÃ DIỄN RA SÁNG 28/3/2021 TẠI CÔNG VIÊN 30-4, TP.HCM

6

CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, NGƯỜI LAO ĐỘNG VÀ NHÂN DÂN PHƯỜNG NGUYỄN CƯ TRINH THAM GIA LỄ PHÁT ĐỘNG CUỘC VẬN ĐỘNG “TOÀN DÂN RÈN LUYỆN THÂN THỂ THEO GƯƠNG BÁC HỒ VĨ ĐẠI” GIAI ĐOẠN 2021 – 2030 VÀ NGÀY CHẠY OLYMPIC VÌ SỨC KHỎE TOÀN DÂN NĂM 2021 ĐÃ DIỄN RA SÁNG 28/3/2021 TẠI CÔNG VIÊN 30-4, TP.HCM

Sáng 28/3/2021, tại đường Lê Duẩn Quận 1, UBND TP Hồ Chí Minh đã tổ chức Ngày chạy Olympic – Vì sức khỏe toàn dân năm 2021 nhằm mục đích đẩy mạnh cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”, xây dựng Ngày chạy Olympic trở thành một hoạt động truyền thống hàng năm, từng bước xây dựng thói quen thường xuyên tập thể dục – thể thao nâng cao thể chất cho mọi người.

Tham gia lễ phát động và Ngày chạy Olympic có đồng chí Hồ Bích Ngọc, Bí thư Đảng ủy phường cùng hơn 30 cán bộ, công chức, người lao động và Nhân dân trên địa bàn phường với lộ trình 1,5km./.