Cán bộ chủ chốt quận 1 tham gia học tập chủ đề Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” năm 2010

5
rx online


Thực hiện Hướng dẫn số 07-HD/QU ngày 10/03/2010 của Ban Thường vụ quận ủy về nghiên cứu, học tập, tuyên truyền chủ đề Cuộc vận động năm 2010, sáng ngày 16/3/2010, gần 200 cán bộ chủ chốt của quận 1 đã tham dự hội nghị triển khai chủ đề “Tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về xây dựng Đảng ta thật sự trong sạch, vững mạnh, “là đạo đức, là văn minh” gắn với công tác tổ chức và tiến hành Đại hội Đảng các cấp và thực hiện đăng ký làm theo năm 2010. Đồng chí Lê Bá Cần, Bí thư Quận ủy; các đồng chí thành viên Ban Chỉ đạo Cuộc vận động Quận 1; cấp ủy các tổ chức cơ sở Đảng trực thuộc; Trưởng – Phó các ban ngành, Thường vụ Ủy ban MTTQ Việt Nam Quận 1 và các đoàn thể; các đồng chí thành viên Tổ Báo cáo viên, Tổ Khoa giáo và Tổ Nghiên cứu dư luận xã hội của Quận; các đồng chí cán bộ, đảng viên, công chức cơ quan Quận ủy 1 đã đến tham dự hội nghị.


Với sự trình bày sâu sắc của Tiến sĩ Nguyễn Việt Hùng, Trưởng khoa Xây dựng Đảng trường Cán bộ Thành phố,nbsp;cán bộ chủ chốt của Quận đã tiếp thu được ý nghĩa, tầm quan trọng của việc học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về xây dựng Đảng ta thật sự trong sạch, vững mạnh, “là đạo đức, là văn minh”; về nội dung tư tưởng, thấm sâu những bài học ý nghĩa từ tấm gương đạo đức của Bác và từ đó, mỗi cán bộ, đảng viên ý thức được nhiệm vụ của mình để thực hiện việc làm theo gương Bác trong giai đọan hiện nay.


Tiếp theo hội nghị này, các cơ sở Đảng sẽ tổ chức các lớp nghiên cứu, quán triệt chủ đề năm 2010 cho cán bộ, công chức, đảng viên, đoàn viên, hội viên và xây dựng chương trình hành động thực hiện chuyên đề năm 2010 của đơn vị,nbsp;hướng dẫn cán bộ, đảng viên viết thu hoạch và đăng ký làm theo