Cải cách hành chánh tại quận 1: Hồ sơ trễ hẹn phải xin lỗi bằng văn bản cho người dân

6
rx online

Tiếp tục thực hiện chương trình cải cách hành chính, trong tháng 5/2008, Ủy ban nhân dân quận 1 tiếp tục triển khai các công tác cải cách hành chánh nhằm nâng cao chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp và kiểm soát tốt công việc.


Trong tháng 05/2008, Ủy ban nhân dân quận 1 tiếp tục triển khai các công tác cải cách hành chánh tại các đầu việc: Thực hiện cơ chế “một cửa”, “một cửa liên thông tại quận; rà soát thủ tục hành chính và quy trình quản lý nội bộ; Thực hiện cơ chế “một cửa” tại phường; Ứng dụng công nghệ thông tin vào cải cách hành chánh; Ứng dụng tiêu chuẩn ISO.


Trong công tác thực hiện cơ chế “một cửa”, “một cửa liên thông tại quận, UBND quận yêu cầu trưởng các phòng – ban chuyên môn có hồ sơ giải quyết trễ hẹn phải thực hiện xin lỗi, trả lời bằng văn bản cho người dân được rõ, trong đó có thông tin về tình trạng thụ lý, lý do trễ hẹn và hẹn lại ngày trả kết quả cụ thể; đồng thời tăng cường công tác kiểm soát thực hiện.


Trong lĩnh vực thủ tục hành chính và quy trình quản lý nội bộ, UBND quận ban hành quy định về chế độ thông tin, báo cáo nhằm đáp ứng thông tin kịp thời phục vụ yêu cầu chỉ đạo, điều hành của Ủy ban nhân dân quận trên các lĩnh vực an ninh chính trị, kinh tế và văn hóa xã hội.


Về thực hiện cơ chế “một cửa” tại phường, Ủy ban nhân dân 10 phường đã thực hiện rà soát cập nhật và niêm yết công khai quy trình giải quyết hồ sơ hành chính ở các lĩnh vực: sao y chứng thực, nhà đất, tư pháp – hộ tịch, thương mại, dịch vụ tại nơi tiếp nhận và trả kết quả của phường và bản tin các khu phố. Đồng thời thông báo công khai lịch trực tiếp công dân định kỳ và tiếp đột xuất của lãnh đạo Ủy ban nhân dân phường nhằm xem xét giải quyết kịp thời các vấn đề bức xúc của người dân. Đặc biệt, sáng thứ sáu hàng tuần, bộ phận trợ giúp pháp lý miễn phí của phường thực hiện hướng dẫn, tư vấn pháp luật, thủ tục hành chính cho người dân có nhu cầu.


Tiếp tục triển khai ứng dụng công nghệ thông tin vào cải cách hành chánh. Xây dựng một số phần mềm phục vụ quản lý như: phần mềm quản lý hồ sơ cán bộ công chức; chương trình liên thông giữa Chi cục Thuế – Ủy ban nhân dân 10 phường để cập nhật, theo dõi tiến độ thu thuế; phần mềm phục vụ doanh nghiệp báo cáo thuế qua mạng. Tiếp tục thực hiện quy trình nhập dữ liệu hồ sơ lưu trữ về hộ tịch, nhà đất. Triển khai lắp đặt các điểm truy cập mạng không dây, máy chiếu cố định phục vụ công tác tại cơ quan Ủy ban nhân dân quận.