Bồi dưỡng nghiệp vụ cho Cấp ủy cơ sở

1
rx online

Ngày 19/10/2010, Quận ủy tổ chức Khai giảng lớp bồi dưỡng nghiệp vụ cho các Bí thư, Cấp ủy cơ sở với sự tham dự của lãnh đạo Trường Cán bộ Thành phố – Quận ủy – các ban ngành Quận và 140 học viên của 67 cơ sở Đảng.

Các học viên được bồi dưỡng 6 chuyên đề: Chi bộ, Đảng bộ cơ sở lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị ở cơ sở; Nhiệm vụ của Chi ủy và công tác của Bí thư Chi bộ; Công tác tư tưởng của Chi bộ, Đảng bộ cơ sở; Công tác tổ chức của Chi bộ, Đảng bộ cơ sở; Công tác kiểm tra, giám sát, khen thưởng, kỷ luật ở Chi bộ, Đảng bộ cơ sở; Công tác vận động nhân dân của Chi bộ, Đảng bộ cơ sở. Nội dung của lớp tập huấn nhằm giúp cho Cấp ủy các cơ sở Đảng nắm vững chức năng, nhiệm vụ chính trị của tổ chức Đảng, nâng cao bản lĩnh chính trị và năng lực lãnh đạo của tổ chức Đảng trước yêu cầu đổi mới, đồng thời đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân, cơ hội chính trị và âm mưu “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch.