Bồi dưỡng kỹ năng sống và văn hóa giao tiếp

3
rx online

Ngày 26/10/2011, Ban quản lý chợ Tân Định tổ chức cho toàn thể cán bộ công nhân viên và tiểu thương ở chợ nghe nói chuyện về kỹ năng sống và văn hóa giao tiếp chủ đề “Kỹ năng giao tiếp công sở” nhằm trang bị những hiểu biết về giao tiếp và nghệ thuật ứng xử trong giao tiếp, những kỹ năng giao tiếp xã giao thông thường và nghệ thuật ứng phó với các tình huống nảy sinh trong cuộc sống hàng ngày.

Báo cáo viên Nguyễn Vũ Nguyên – Tổng Giám dốc Trung tâm đào tạo tài năng trẻ châu Á Thái Bình Dương trình bày những kiến thức cơ bản của kỹ năng sống và văn hóa giao tiếp. Giao tiếp là một quá trình thiết lập mối quan hệ hai chiều giữa một người với một người hoặc với nhiều người xung quanh, liên quan đến sự truyền đạt thông điệp và sự đáp ứng với sự truyền đạt ấy. Giao tiếp là một chia sẻ qua đó thông điệp sản sinh đáp ứng. Buổi nói chuyện đã cung cấp cho mọi người những khái niệm cơ bản, vai trò và ý nghĩa của giao tiếp trong đời sống xã hội. Giúp mọi người nhận thức được sự cần thiết và tầm quan trọng của kỹ năng giao tiếp, làm cho mọi người có khả năng diễn đạt suy nghĩ, mong muốn của mình một cách trôi chảy, thuyết phục, tạo ấn tương tốt khi giao tiếp, từng bước góp phần để mọi người có khả năng ứng xử trong công tác và sinh hoạt hàng ngày .