Bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh

4
rx online
        Ngày 19 – 20/5/2014, Hội đồng Giáo dục Quốc phòng và An ninh quận 1 tổ chức lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh cho 200 bảo vệ dân phố nhằm nâng cao tinh thần trách nhiệm, bảo vệ an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn hiện nay. Theo kế hoạch ngày 26 – 27/5/2014 sẽ khai giảng lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng an ninh tổ chức cho 200 thanh niên trong độ tuổi thực hiện nghĩa vụ quân sự chưa tham gia phục vụ tại ngũ. 

        Các lớp học giới thiệu 6 chuyên đề: Chiến tranh nhân dân bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN trong tình hình mới; Phòng, chống tội phạm và tệ nạn xã hội, thông tin tình hình an ninh chính trị trật tự an toàn xã hội trên địa bàn quận; Xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn liền với thế trận an ninh nhân dân ở quận 1; Phòng chống chiến lược “Diễn biến hòa bình” – bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch; Phổ biến Luật Quốc phòng, Luật An ninh Quốc gia, Luật Nghĩa vụ quân sự, Luật Dân quân tự vệ, Pháp lệnh về lực lượng Dự bị động viên; Quản lý, bảo vệ chủ quyền biển đảo và biên giới quốc gia trong thời kỳ mới.