Bồi dưỡng kiến thức quốc phòng an ninh

1
rx online

Ngày 19 -20/9/2013, Hội đồng Giáo dục Quốc phòng – An ninh quận tổ chức lớp bồi dưỡngkiến thức quốc phòng an ninh cho chức sắc, nhà tu hành, chức việc tôn giáo vàcán bộ, công nhân viên phụ trách tôn giáo tín ngưỡng 10 phường. Ông Vân TrọngDũng – Chủ tịch UBMTTQVN quận phát biểu khai mạc: Lớp học nhằm phổ biến chủtrương, chính sách của Đảng và pháp luật Nhà nước có ý nghĩa thiết thực, quantrọng đối với đời sống sinh hoạt của các tôn giáo và cơ sở tín ngưỡng. Thông tintình hình an ninh chính trị trên địa bàn thành phố cũng như quận 1 để các vịchức sắc, nhà tu hành, chức việc hiểu rõ việc làm, góp phần tham gia giữ vữngan ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn quận. Ngoài ra cũng vậnđộng các cơ sở tôn giáo tham gia cuộc vận động: “Toàn dân đoàn kết xây dựng đờisống văn hóa ở khu dân cư”, “Vì người nghèo”, “Vì Trường Sa thân yêu – Vì tuyếnđầu Tổ quốc”, “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” do Mặt trận Tổ quốctriển khai đến toàn dân.

Lớp bồi dưỡnggồm 4 chuyên đề chính: Quan điểm, chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nướcvề xây dựng nền quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân và trách nhiệm của chứcsắc, nhà tu hành các tôn giáo; Quan điểm chủ trương, chính sách tôn giáo củaĐảng và Nhà nước; Phòng chống âm mưu, thủ đoạn lợi dụng tôn giáo thực hiện“Chiến lược diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch; Mộtsố nội dung cơ bản của Luật Quốc phòng, Luật An ninh quốc gia, Luật Nghĩa vụquân sự, Pháp lệnh Dân quân tự vệ, Pháp lệnh Dự bị động viên.