Bồi dưỡng kiến thức Quốc phòng – An ninh

4
rx online

Ngày 16 – 17/8/2012, Hội đồng Giáo dục Quốc phòng – An ninh Quận 1 tổ chức lớp bồi dưỡng kiến thức cho 250 đảng viên công chức, viên chức, người lao động năm 2012. Bà Hồ Thị Vinh – Trưởng ban Tuyên giáo Quận ủy, Phó Chủ tịch Hội đồng Giáo dục Quốc phòng – An ninh Quận 1 phát biểu tại lễ khai giảng: lớp bồi dưỡng góp phần đáp ứng nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, củng cố vị thế Việt Nam trên thế giới, ổn định tình hình chính trị địa phương. Hoạt động phối hợp của hệ thống chính trị và sức mạnh toàn dân đấu tranh làm thất bại chiến lược “diễn biến hòa bình”. Sau lớp học, các học viên có thể vận dụng vào thực tiễn địa phương góp phần xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận an ninh nhân dân. Phát huy những kết quả đạt được, tiếp tục xây dựng Quận 1 “An toàn, sạch đẹp, văn minh lịch sự và phát triển bền vững”.

Các học viên được các giáo viên trường Quân sự TP.HCM cung cấp kiến thức, thực hiện nghiên cứu các nội dung về chiến tranh nhân dân Việt Nam bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Phòng, chống chiến lược diễn biến hòa bình, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch đối với cách mạng Việt Nam. Một số vấn đế cơ bản bảo đảm an ninh chính trị, tư tưởng, văn hóa, kinh tế – xã hội. Nội dung cơ bản của Luật Quốc phòng, Luật Nghĩa vụ quân sự, Luật An ninh quốc gia, Luật Dân quân tự vệ, Pháp lệnh Dự bị động viên. Một số vấn đề cơ bản về dân tộc, tôn giáo.