Bồi dưỡng kiến thức quốc phòng – an ninh

1
rx online

Ngày 26 – 29/6/2012, Hội đồng giáo dục quốc phòng – an ninh Quận 1 tổ chức bồi dưỡng kiến thức cho 600 đảng viên trong lực lượng dân quân tự vệ và dự bị động viên. Tham dự lễ khai mạc có đại tá Ngô Văn Lếch – Phó Tham mưu trưởng Bộ Tư lệnh TPHCM và đại diện các cơ quan Bộ Tư lệnh thành phố. Lớp bồi dưỡng kiến thức triển khai những quan điểm của Đảng, Nhà nước về quốc phòng – an ninh, thực hiện nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Góp phần phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng nền quốc phòng – an ninh địa phương vững mạnh, ổn định chính trị, phát triển kinh tế xã hội Quận 1.

Các báo cáo viên thuộc trường Quân sự TPHCM giới thiệu các chuyên đề: chiến tranh nhân dân bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới; phòng, chống chiến lược “Diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch; một số nội dung cơ bản của Luật Quốc phòng, Luật Dân quân tự vệ, Pháp lệnh về lực lượng dự bị động viên; xây dựng lực lượng dân quân tự vệ, dự bị động viên ở khu phố, tổ dân phố đáp ứng nhu cầu nhiệm vụ trước tình hình mới. Nhiệm vụ của cán bộ khu phố, tổ dân phố và đảng viên trong công tác xây dựng lực lượng dân quân tự vệ và dự bị động viên; xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận chiến tranh nhân dân bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN trong thời kỳ mới; phòng, chống tội phạm và tệ nạn xã hội.