Bồi dưỡng kiến thức Quốc phòng – An ninh

2
rx online

Ngày 15/9/2011, tại Trung tâm bồi dưỡng chính trị quận, Hội đồng Giáo dục Quốc phòng – An ninh quận đã tổ chức khai giảng lớp bồi dưỡng kiến thức Quốc phòng – An ninh  2011. Đến dự có Trung tá  Phan Văn Hường , đại diện Bộ tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh, bà Hồ Thị Vinh, Thường vụ Quận ủy, Trưởng ban Tuyên giáo, lãnh đạo Ban chỉ huy quân sự, Trung tâm bồi dưỡng chính trị và trên 185 cán bộ, đảng viên của các ngành Công an, Quân sự, Tòa án, Viện Kiểm sát, Thanh tra xây dựng, Bệnh viện, Hội chữ thập đỏ, Chi cục thuế, Đội quản lý thị trường quận.

Lớp bồi dưỡng kiến thức Quốc phòng – An ninh, được tổ chức trong 2 ngày 15 và 16/9, nhằm phổ biến những quan điểm chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước về Quốc phòng – An ninh, về nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới; nâng cao tinh thần trách nhiệm, góp phần giữ vững ổn định chính trị và tạo điều kiện phát triển kinh tế, xã hội của quận; cung cấp các thông tin tình hình phát triển kinh tế – xã hội của quận cho cán bộ, đảng viên các ngành tham dự.

Qua lớp bồi dưỡng, các cán bộ, đảng viên các ngành sẽ được trao đổi bồi dưỡng với 6 nội dung chuyên đề: Chiến tranh nhân dân bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới; Tình hình kinh tế- xã hội, Quốc phòng – An ninh, tình hình tội phạm trên địa bàn; Tình hình an ninh thế giới và khu vực ( tập trung vào tình hình biển Đông Việt Nam); Kết hợp phát triển kinh tế – xã hội với tăng cường Quốc phòng – An ninh ở địa phương; Một số nội dung cơ bản của Luật Quốc phòng, Luật Dân quân tự vệ, Pháp lệnh về lực lượng dự bị động viên và Thông tin tình hình thời sự 8 tháng đầu năm 2011. Do các giảng viên của trường Quân sự Thành phố và Học viện Chính trị – Hành chính Quốc gia Hồ Chí Minh hướng dẫn, trao đổi cho cán bộ, đảng viên các ngành tham dự lớp bồi dưỡng.