Bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng tư vấn cộng đồng

2

            Ngày 1/10/2015, Hội Phụ nữ Quận 1 tổ chức hội nghị tập huấn bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng tư vấn cộng đồng cho 200 thành viên Tổ tư vấn cộng đồng tại các Chi hội phụ nữ 10 phường và cán bộ Hội tại 15 cơ sở Hội nhằm hướng dẫn những kỹ năng cần thiết giúp thành viên tổ tư vấn cộng đồng có điều kiện thực hiện tốt công tác tư vấn cộng đồng tại cơ sở. 

            Luật sư Trần Mỹ Thoa, Chủ nhiệm Câu lạc bộ nữ luật sư thành phố giới thiệu các khái niệm về tư vấn, hình thức tư vấn, 7 nguyên tắc tư vấn và kỹ năng tư vấn… Tư vấn cộng đồng là lắng nghe, trao đổi, chia sẻ với chị em phụ nữ những vấn đề liên quan đến quyền, lợi ích của trẻ em- phụ nữ về bình đẳng giới, hôn nhân gia đình, phòng chống bạo lực gia đình, kỹ năng xây dựng gia đình “5 không, 3 sạch”, chăm sóc sức khỏe sinh sản… trong cán bộ, hội viên, phụ nữ tại cộng đồng và kỹ năng sống cho các bà mẹ có con dưới 16 tuổi.