Bồi dưỡng kiến thức dân vận, tôn giáo trong hệ thống chính trị Quận 1

4
rx online
Ngày 7/8/2018, Ban Dân vận Quận ủy – UBND Quận 1 tổ chức lớp tập huấn công tác dân vận, công tác tôn giáo trong tình hình hiện nay cho trên 100 cán bộ, công chức, viên chức các cơ sở Đảng, UBND, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị xã hội quận và 10 phường.
Tại lớp tập huấn, Phó Trưởng Khoa Dân vận, Học viện Cán bộ TPHCM Đinh Thị Thu Trang báo cáo chuyên đề: Công tác dân vận của tổ chức Đảng và chính quyền ở cơ sở trong tình hình mới; kỹ năng giao tiếp, vận động, thuyết phục quần chúng nhân dân, xử lý tình huống trật tự an ninh chính trị trên mạng xã hội và tại địa phương, đơn vị.

Phó Trưởng Ban Tôn giáo TPHCM Nguyễn Hoàng Giang báo cáo các nội dung về chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước đối với vấn đề tôn giáo ở Việt Nam hiện nay; thông tin tình hình tôn giáo trên thế giới và Việt Nam, công tác quản lý nhà nước đối với các hoạt động tôn giáo; trao đổi kinh nghiệm, kỹ năng xử lý các tình huống thực tế liên quan đến vấn đề tôn giáo.
Nội dung tập huấn tạo điều kiện cho cán bộ, công chức, viên chức nâng cao nhận thức, hành động, kỹ năng tuyên truyền, vận động nhân dân, vận dụng kiến thức, kỹ năng xử lý tình huống, nhằm thực hiện đường lối chính sách của Đảng, pháp luật Nhà nước, tích cực xây dựng Quận 1 và thành phố có chất lượng sống tốt, văn minh, hiện đại, nghĩa tình.