Bỏ phiếu tín nhiệm cán bộ

4
rx online

Vừa qua, Uỷ ban MTTQVN phường Đakao đã tổ chức hội nghị bỏ phiếu tín nhiệm cán bộ chủ chốt HĐND và UBND phường. Các đại biểu tham dự hội nghị đã nghe kết quả tổng hợp các ý kiến của nhân dân đối với bà Đặng Thị Xuân Hương (Chủ tịch HĐND Phường) và ông Đặng Minh Đạt (Chủ tịch UBND Phường), hai chức danh trên thời gian qua đã thể hiện tinh thần trách nhiệm, quan tâm giải quyết những vấn đề bức xúc của người dân theo chức trách của mình như chương trình XĐGN, xây dựng phường văn hoá, xây dựng đội ngũ kế thừa, sâu sát cơ sở, có lối sống giản dị, đạo đức, hoà nhã với người dân…

Kết quả bà Đặng Thị Xuân Hương và ông Đặng Minh Đạt được tín nhiệm với 100% số phiếu. Đây là phường đầu tiên của quận thực hiện việc lấy phiếu tín nhiệm đối với chức danh HĐND – UBND phường theo quy chế dân chủ cơ sở và mới đây phường được đồng chí Mai Chí Thọ, nguyên Bộ trưởng Bộ Công An trao tặng bằng công nhận không còn hộ nghèo (theo tiêu chí bước 1 giai đoạn 2 : 2004-2005).