Biểu dương 78 tập thể, cá nhân điển hình

3
rx online

        Ngày 30/5/2014, Quận ủy quận 1 tổ chức hội nghị biểu dương tập thể, cá nhân thực hiện tốt học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh với sự tham dự của lãnh đạo Quận ủy – UBND quận, các ban ngành, đơn vị, trường học trong quận và 10 phường.

        Xác định việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh là giải pháp quan trọng, Ban Thường vụ quận ủy chủ động chỉ đạo triển khai việc học tập gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, quán triệt sâu rộng đến cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân với nhiều hình thức, mô hình hay. Từng bước nâng cao nhận thức về tinh thần trách nhiệm, tính gương mẫu, từ phong cách đến hiệu quả công việc có sự chuyển biến rõ nét. Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị xã hội kịp thời nắm bắt tâm tư tình cảm, nguyện vọng của người dân, giải quyết, giải thích thỏa đáng đã tạo được sự đồng thuận và tin tưởng của người dân. Chương trình “Đảng trong dân” với nhiều hình thức thiết thực, cùng việc đổi mới công tác cải cách hành chính xây dựng hình ảnh thân thiện của cán bộ công chức, thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội.. đã tạo được tình cảm gắn bó giữa cán bộ với nhân dân, làm cho mọi người tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, quản lý của chính quyền. Năm 2013, đã xuất hiện 33 tập thể, 45 cá nhân có cách làm hay và mô hình, giải pháp làm tốt việc học tập và làm theo gương đạo đức Hồ Chí Minh. Các tấm gương này đã lan tỏa sâu rộng trong các tầng lớp nhân dân, góp phần không nhỏ vào sự phát triển của quận, từng bước thực hiện thắng lợi mục tiêu xây dựng quận 1 “An toàn, sạch đẹp, văn minh lịch sự và phát triển bền vững”, tiến tới xây dựng Quận Văn hóa. Dịp này, Ban tổ chức cũng công bố kết quả và trao
giải Hội thi “Bình thơ học Bác” là một sinh hoạt văn hóa trong cán bộ công chức,
viên chức trên địa bàn quận.