Bế giảng lớp Trung cấp chính trị H 209

4
rx online

Ngày 10/12/2010, Trung tâm bồi dưỡng chính trị Quận tổ chức bế giảng lớp Trung cấp chính trị H 209 với sự tham dự của thầy Trần Văn Khánh – Phó hiệu trưởng trường Cán bộ Thành phố, bà Hồ Thị Vinh – UVTV, Trưởng ban Tuyên giáo Quận ủy cùng trên 50 học viên.

Lớp H 209 khai giảng vào tháng 11/2008, theo chương trình Học viện Chính trị Hành chính Quốc gia Hồ Chí Minh, thời gian học là 1.196 tiết với 14 môn: Triết học Mác – Lênin; Kinh tế chính trị; Chủ nghĩa xã hội khoa học; Lý luận Nhà nước – Pháp luật; Quản lý nhà nước; Quốc phòng an ninh; Lịch sử Đảng; Tâm lý học; Tư tưởng Hồ Chí Minh; Xây dựng Đảng; Dân vận; Văn hóa-xã hội; Nghiệp vụ Kỹ thuật Hành chính và Địa phương học. Qua quá trình học tập, các học viên được quán triệt những quan điểm, phương pháp đổi mới và vận dụng được ngay vào công tác chuyên môn của từng học viên với cương vị công tác của mình.

Buổi lễ đã trao bằng tốt nghiệp Trung cấp Chính trị cho 53 học viên và giấy khen cho các học viên có nhiều thành tích trong học tập – quản lý lớp theo quy định.