Bế giảng lớp trung cấp chính trị

3
rx online

Ngày 18/2/2008, Trung Tâm Bồi Dưỡng Chính Trị quận tổ chức bế giảng lớp trung cấp chính trị tại chức H118 với sự tham dự của ông Trần Hoàng Việt – Trưởng ban Tổ chức quận ủy, bà Nguyễn Thị Nguyệt Thanh – Phó ban Tuyên giáo quận ủy cùng các thầy cô và học viên.


Lớp trung cấp chính trị tại chức H118 khai giảng từ ngày 18/8/2005 dành cho học viên là cán bộ công chức và cán bộ quản lý, giáo viên ngành giáo dục quận. Có 65 học viên của các phòng ban quận – khối phường – ngành giáo dục quận đã hoàn tất 14 môn học theo quy định của Học viện Chính trị Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh , kết quả 62 học viên tốt nghiệp, đạt loại khá 21 học viên.