BẾ GIẢNG LỚP TẬP HUẤN ĐẠO SỰ CAO ĐÀI NĂM 2006.

4
rx online

nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp; Được phép của Ban Tôn giáo Thành phố, Ban Đại diện Hội đồng chưởng quản Hội thánh Cao Đài Tây Ninh tại Thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức khai giảng khóa tập huấn hạnh đường từ ngày 14/4/2006 tại Điện thờ Phật mẫu Thái Hòa (số 75-đường Cô Bắc). Tham dự lớp học có 104 chức sắc, chức việc, đạo hữu trong Họ đạo Quận 1, 4 và Thủ Thiêm – Quận 2, những vị chuẩn bị được tân phong bổ nhiệm phụ trách các Họ đạo.


nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp; Ngày 21/5/2006, lễ bế giảng được tổ chức cũng tại địa điểm trên. Các học viên đã về dự và nhận Giấy chứng nhận hoàn thành khóa tập huấn. Chuơng trình học gồm giáo lý, giáo luật, Hiến chương Đại đạo Tam kỳ Phổ độ (2002), Tân Luật – Pháp Chánh Truyền, nghi tiết cúng lễ của đạo.


nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp; Ngoài ra, trong suốt khóa học các học viên còn được nghe đ/c Trưởng Ban Tôn giáo Thành phố Nguyễn Ngọc San, đ/c Phó Chủ tịch UBMT/TP Trần Trung Tính, đ/c Chủ tịch Hội Luật gia Quận Châu Xi giới thiệu Chính sách của Đảng và Nhà nước về tín ngưỡng tôn giáo, Nghị quyết về Đại đoàn kết toàn dân tộc, Nghị định 22 của Chính phủ hướng dẫn thi hành tín ngưỡng tôn giáo.


nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp; Tại lễ bế giảng, Giáo sư Thượng Minh Thanh, Trưởng Ban đại diện Hội đồng chưởng quản Cao Đài Tây Ninh tại TPHCM đã trao giấy chứng nhận cho 104 học viên, trong đó có 22 vị đạt loại Giỏi, 46 đạt loại Khá.