Bế giảng lớp quản lý dự án đầu tư

4
rx online


Ngày 9/11/2007, Trung Tâm Bồi Dưỡng Chính Trị tổng kết lớp bồi dưỡng kiến thức quản lý dự án đầu tư với sự tham dự của lãnh đạo Quận ủy –nbsp; Ban Giám đốc trường Đại học mở Thành phố và các học viên.


Đây là lớp học dành cho 66 học viên cán bộ quản lý các Phòng, Ban, Hiệu trưởng các trường học, Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc UBND quận và 10 Phường, góp phần nâng cao hiệu quả công tác quản lý các dự án đầu tư của quận đến năm 2010. Học viên được học 13 chuyên đề: Các lĩnh vực trong quản lý dự án, quản lý quy mô, ước lượng tổng mức đầu tư – Pháp luật trong quản lý dự án đầu tư xây dựng – Đấu thầu trong quản lý dự án – Quy trình lập và thẩm định dự án đầu tư xây dựng – Kết thúc dự án, quy trình thủ tục, biểu mẫu và nghiệm thu hoàn công trình, đưa vào sử dụng… Kết quả, 66 học viên nhận giấy chứng nhận tốt nghiệp.