Bế giảng lớp Đại học vừa làm vừa học ngành xây dựng Đảng – Chính quyền Nhà nước K.34B

1
rx online
Ngày 13/5/2017, Học viện Báo chí và Tuyên truyền (BC&TT) phối hợp Trung tâm bồi dưỡng chính trị Quận 1 đã tổ chức bế giảng và phát bằng tốt nghiệp cho 106 học viên lớp đại học vừa làm vừa học Ngành xây dựng Đảng – Chính quyền Nhà nước niên khóa 2014 – 2017 (văn bằng 2). Tham dự có đồng chí Nguyễn Thị Tô Châu, Phó Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy.

Lớp đại học vừa làm vừa học Ngành xây dựng Đảng – chính quyền nhà nước do Thành ủy và UBND TPHCM cùng Học viện BC&TT tổ chức. Với thời lượng 25 môn học, 80 đơn vị học trình, các sinh viên được trang bị những kiến thức cơ sở và chuyên ngành về chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối chính sách của Đảng và Nhà nước về các lĩnh vực xây dựng Đảng và xây dựng Chính quyền Nhà nước.
Kết quả 100% học viên được công nhận và cấp bằng tốt nghiệp, 11 sinh viên nhận giấy khen vì có thành tích trong khóa học.
Chương trình đào tạo nhằm tạo nguồn cán bộ lãnh đạo, quản lý cho các cơ quan trong hệ thống chính trị, năng lực công tác cho cán bộ các cơ quan Đảng, chính quyền, các ban ngành đoàn thể, các cơ quan kinh tế – kỹ thuật và các đơn vị lực lượng vũ trang trên địa bàn TPHCM.