Bế giảng lớp bồi dưỡng kết nạp đảng

4
rx online

Ngày 25/9/2007, Trung Tâm Bồi Dưỡng Chính Trị quận tổ chức lễ bế giảng lớp bồi dưỡng kết nạp đảng khóa III/2007 với sự tham dự của các thầy cô và 103 học viên của lớp.


Lớp bồi dưỡng kết nạp đảng khai giảng từ ngày 10/9/2007 – 25/9/2007 dành cho các quần chúng ưu tú ở các đơn vị cơ sở. Nội dung học tập theo tài liệu của Ban Tư Tưởng – Văn hóaTW biên soạn gồm 5 chuyên đề: Khái quát lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam, Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên CNXH, Nội dung cơ bản của Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam, Học tập và làm theo tư tưởng – tấm gương đạo đức Hồ chí Minh, Phấn đấu trở thành Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam. Lớp học đã giúp các học viên nhận thức sâu sắc hơn về Đảng Cộng Sản Việt Nam, xây dựng được niềm tin vào vai trò lãnh đạo của Đảng, từ đó xây dựng động cơ đúng đắn, quyết tâm phấn đấu rèn luyện để sớm trở thành người đảng viên Đảng Cộng Sản Việt Nam. Kết quả có 84 học sinh đạt khá -giỏi, 19 học viên đạt trung bình.