Bế giảng lớp bồi dưỡng kết nạp Đảng khóa II/năm 2006

1
rx online

Thực hiện kế hoạch bồi dưỡng – đào tạo năm 2006, Trung Tâm Bồi Dưỡng Chính Trị quận đã tổ chức lễ bế giảng lớp bồi dưỡng chính trị cho đối tượng phát triển Đảng khóa II/2006 ngày 7/6/2006. Lớp học diễn ra trong thời gian từ 26/5/2006 – 7/6/2006. Với 80 học viên của 30 cơ sở Đảng trực thuộc Đảng bộ quận, các học viên đã được trang bị nhận thức sâu sắc hơn về Đảng Cộng Sản Việt Nam, xây dựng được niềm tin vào vai trò lãnh đạo của Đảng từ đó đặt ra phương hướng phấn đấu rèn luyện để có đủ tiêu chuẩn và điều kiện sớm trở thành người Đảng viên Cộng sản.


Kết quả 79 học viên dự thi đạt yêu cầu được cấp giấy chứng nhận: Khá – Giỏinbsp; 57 học viên, đạt 71,25%; Trung bình 22 học viên – đạt 27,5%.