BCH Đảng bộ phường Cô Giang tổ chức sơ kết Chỉ thị 62-CT/TW về “Tăng cường công tác người Hoa trong tình hình mới” và Chỉ thị 11-CT/TU về “Công tác người Hoa ở thành phố Hồ Chí Minh”

71
rx online

nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp; Thực hiện Hướng dẫn số 03-HD/QU ngày 19/5/2005 của Quận ủy Quậnnbsp;1 về việc báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị 62-CT/TW ngày 08/11/1995 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về “Tăng cường công tác người Hoa trong tình hình mới” và Chỉ thị 11-CT/TU ngày 25/3/1997 của Ban Thường vụ Thành ủy về “Công tác người Hoa ở thành phố Hồ Chí Minh” và sơ kết 2 năm triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 7 của BCH Trung Ương Đảng khoá IX: “Phát huy sức mạnh đại đòan kết tòan dân tộc; về công tác Dân tộc; về công tác Tôn giáo”.


nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;Sángnbsp;30/9/2005 tại Đảng ủy phường, BCH Đảng bộ đã tổ chức sơ kết 2nbsp;Nghị quyết, Chỉ thị của Đảngnbsp;với thành phần tham dự có đ/c Huỳnh Minh Thiện – Trưởng ban Dân vận Quận ủy Quận 1 và các đ/c đại diện các Ban Đảng cùng toàn thể đảng viên Đảng bộ phường Cô Giang.


nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp; Tại buổi sơ kết, Đảng ủy phường đã báo cáo một số nhiệm vụ mà Đảng bộ và toàn thể đảng viên, quần chúng nhân dân, các cơ sở tôn giáo trên địa bàn phường đã thực hiện trong việc xây dựng hệ thống chính trị, xây dựng bộ máy làm việc; xây dựng các lượng chính trị nòng cốt trên địa bàn phường trong thời gian qua để phát huy những mặt làm được trong công tác thực hiện Nghị quyết TW7 và Chỉ thị 62 củanbsp;Ban Bí thư.


nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp; Tại buổi sơ kết, BCH Đảng bộ đã tặng giấy khen và quà cho 21 tập thể và 32 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong công tác. Trong đó nổi bật có 3 tập thể là cơ sở Tôn giáo đóng trên địa bàn phường. Đồng thời, BCH Đảng bộ phường trao tặng giấy khen của Quận ủy Quận 1 cho 46 đảng viên 02 năm liền đã đạt loại A1 trong đợt phân tích chất lượng đảng viên năm 2003-2004.


nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;Qua những mặt công tác thực hiện trên, BCH Đảng bộ phường Cô Giang sẽ tiếp tục thực hiện thường xuyên 2 nhiệm vụ này để đáp ứng được những yêu cầu đòi hỏi trong tình hình mới là “Tăng cường công tác người Hoa trong tình hình mới” và “Phát huy sức mạnh đại đòan kết tòan dân tộc; về công tác Dân tộc; về công tác Tôn giáo”.