Bảo hiểm xã hội Quận 1 mở rộng đối tượng tham gia bảo hiểm

4
rx online

Bảo hiểm xã hội Quận 1 vừa tổ chức báo cáo tổng kết công tác năm 2005 và đề ra hướng họat động cho 2006. Trong năm 2005, Bảo hiểm xã hội Q1 luôn nổ lực phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ, phục vụ kịp thời quyền lợi BHXH và BHYT cho người lao động, góp phần vào sự ổn định kinh tế chính trị xã hội của Quận. Số thu tính đến cuối năm 2005 là 141,3 tỷ đạt 102,4%, so với chỉ tiêu là 138 tỷ. Trong đó số thu ở khu vực doanh nghiệpnbsp; ngoài quốc doanh luôn chiếm tỷ trọng cao, từ 85 – 87 %. Số đơn vị tăng mới là 234 với 9.262 lao động, chủ yếu ở khu vực ngoài quốc doanh. Đến nay đã có 1.435 đơn vị và 50.751 người tham gia BHXH- BHYT. Đặc biệt năm 2005,nbsp; BHXH Quận đặt nhiệm vụ trọng tâm là mở rộng đối tượng tham gia BHXH ở các đơn vị dưới 10 người.nbsp; Kết quả có 381 đơn vị đóng BHXH cho 2. 032 lao động .


Năm 2005, Quận phát hành trên 65.000 thẻ Y tế cho đối tượng bắt buộc, và gần 20.000 thẻ BHYT tự nguyện cho hộ đoàn thể và HSSV. Riêng đối tượng tham gia BHYT tự nguyện, ngoài HSSV , nay còn có thêm đối tượng dân quân tự vệ và cán bộ Phường. Tỷ lệ học sinh tham gia BHYT đạt 101%, còn dân quân tự vệ, 10 phườngnbsp; và Hội đoàn thể tham gia đạt đến 300%. Trong năm 2005, BHXH Q1 đã thực hiện chi trả các chế độ, với tổng số tiền là 120 tỷ đồng cho trên 9000 diện chính sách, và 23.228 lượt người ốm đau, thai sản, dưỡng sức.

Dựa trên những kết quả đã đạt được, trong năm 2006, BHXH Q1 tiiếp tục thực hiện loại hình BHYT tự nguyện cho các nhóm đối tượng : hộ gia đình; HSSV ; Hội ; Đoàn thể và thân nhân người lao động. Đảm bảo đạt và vượt kế họach TP giao từ 5 – 10% . Dịp này, BHXH Q1 đã trao quyết định khen thưởng của BHXH TP cho 20 đơn vị, và 10 cá nhânnbsp; đã có nhiều đóng góp cho họat động của ngành trong năm qua.