Báo cáo kết quả Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Hồ Chí Minh lần thứ IX

5
rx online

Ngày 19/10/2010, Quận ủy Quận 1 đã tổ chức Hội nghị báo cáo nhanh kết quả Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Hồ Chí Minh lần thứ IX, nhiệm kỳ 2010 – 2015 cho 170 đồng chí cán bộ chủ chốt của Quận, Phường và các cơ sở Đảng. Đến tham dự và báo cáo cho Hội nghị có đồng chí Nguyễn Thị Quyết Tâm – Ủy viên Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy; đồng chí Phạm Huy Thông – Phó Bí thư Thường trực Quận ủy.

Hội nghị đã nghe đồng chí Nguyễn Thị Quyết Tâm báo cáo Tổng kết việc thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ VIII trong 5 năm qua; những hạn chế, yếu kém và khuyết điểm; xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ xây dựng, phát triển và bảo vệ thành phố giai đoạn 2010 – 2015 với 18 chỉ tiêu chủ yếu và 6 chương trình đột phá. Đại hội thể hiện cao tinh thần trách nhiệm, phát huy dân chủ và tập trung trí tuệ, căn cứ tiêu chuẩn đã sáng suốt lựa chọn bầu Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố khóa IX; bầu Đoàn đại biểu của Đảng bộ Thành phố dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng.

Đồng chí Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy kết luận: Đại hội đại biểu Đảng bộ Thành phố Hồ chí Minh lần thứ IX đã thể hiện trách nhiệm cao đối với Đảng bộ và nhân dân Thành phố, khu vực và cả nước. Đại hội thành công là nguồn sức mạnh mới hết sức to lớn để tăng cường hơn nữa sự đoàn kết thống nhất trong toàn Đảng bộ và khối đại đoàn kết toàn dân. Nghị quyết của Đại hội là phương hướng hành động và nhiệm vụ của toàn Đảng bộ và nhân dân thành phố trong chặng đường sắp tới, đầy gian nan thử thách nhưng hết sức vẻ vang. Nhiệm vụ trước mắt chúng ta là việc tổ chức quán triệt, đưa Nghị quyết Đại hội vào cuộc sống, tạo nên nhiều phong trào, lập nhiều thành tích ngay từ tháng đầu, năm đầu thực hiện Nghị quyết Đại hội IX Đảng bộ Thành phố (2010 – 2015).

Đảng bộ và nhân dân thành phố quyết tâm phát huy truyền thống anh hùng, cách mạng, đoàn kết, năng động, sáng tạo, ra sức thực hiện thắng lợi những nhiệm vụ, mục tiêu Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ IX đã đề ra: “Tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu toàn Đảng bộ; phát huy dân chủ, tăng cường đoàn kết; huy động nguồn lực, nâng cao chất lượng tăng trưởng, xây dựng đồng bộ kết cấu hạ tầng, phát triển nhanh, bền vững”. Với tinh thần “vì cả nước, cùng cả nước”, ra sức phát triển Thành phố trong thời kỳ mới, xây dựng thành phố Hồ Chí Minh phồn vinh, văn minh, hiện đại; mãi mãi xứng đáng với thành phố mang tên Bác Hồ kính yêu, xứng đáng với danh hiệu cao quý – Thành phố Anh hùng.