Bản Tin Xuân Quận I – “Giải Vàng Thành Phố 2005”

4
rx online

Nhằm động viên sức sáng tạo của lực lượng Bản tin quận huyện, tăng cường sự gắn bó, hướng dẫn nghiệp vụ của Sở VHTT/TP, thúc đẩy sự đoàn kết, thi đua tích cực giữa các Bản tin hoàn thành tốt nhất nhiệm vụ tuyên truyền tại địa phương;Vừa qua, Được sự chỉ đạo của Ban giám đốc sở VHTT/TP Hồ Chí Minh, Trung tâm Thông tin Triển lãm tổ chức Liên hoan Bản tin Xuân Quận – Huyện “quot;Mừng Xuân Ất Dậu 2005″quot;.


Đã có 20/24 Quận – Huyện tham gia Liên hoan Bản tin Xuân với hình thức trình bày đẹp, hài hoà mang tính chuyên nghiệp, có nhiều tìm tòi, thể hiện nội dung tô đậm về truyền thống, thế mạnh của địa phương. Nội dung các Bản tin xuân đều có những bài trọng tâm, đạt chất lượng cao, đã đăng tải các chủ trương, chính sách, công tác xây dựng và chỉnh đống Đảng, tăng cường quản lý Nhà nước, đẩy mạnh phong trào xã hội, các chiến lược phát triển kinh tế xã hội địa phương. Các bài viết đều có chiều sâu, phong phú, súc tích, sinh động, thể hiện toàn diện các mặt hoạt động và thành tựu công tác của các ban ngành, đoàn thề, người tốt việc tốt. Bên cạnh đó, các Bản tin đã phát huy sử dụng hầu hết các thể loại báo chí và văn học nghệ thuật, tạo nên sự đa dạng, phong phú cho Bản tin và tạo sự nhẹ nhàng, vui vẻ mang màu sắc Xuân.


Ban tổ chức và ban giám khảo đã họp tổng kết và thống nhất xếp hạng trao giải cho Liên hoan gồm : 01 giải vàng, 01 giải bạc, 01 giải đồng và 06 giải khuyến khích. Bản tin Xuân Quận I vinh dự đoạt Giải Vàng Liên hoan Bản tin Xuân Quận – Huyện “quot;Mừng Xuân Ất Dậu 2005″quot;. Đây là phần thưởng xứng đáng dành cho các nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ của Ban biên tập cùng toàn thể đội ngũ phóng viên Bản tin quận 1.