Ban Thường vụ Quận ủy chỉ thị tổ chức các hoạt động kỷ niệm 30 năm Giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 – 2005).

1
rx online

Thực hiện Chỉ thị 17 ngày 02/6/2004 của Ban Thường vụ Thành ủy, nội dung Chỉ thị số 05-CT/QU ban hành ngày 15/7/2004 của Ban Thường vụ Quận ủy đề nghị các cấp ủy Đảng cơ sở, các đơn vị trực thuộc Đảng bộ Quận 1 quán triệt mục đích, yêu cầu khi tổ chức các hoạt động kỷ niệm 30 năm ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước như sau:


1/ Tuyên truyền giáo dục nhằm ôn lại truyền thống yêu nước, nâng cao nhận thức trong cán bộ, nhân dân về ý nghĩa lịch sử vĩ đại của chiến thắng 30/4/1975 của nhân dân ta dưới sự lãnh đạo của Đảng. Nêu bật những thành tựu trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc.


2/ Đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội IX của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ VII, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quận lần thứ VIII.


3/ Tổ chức các hoạt động mang tính quần chúng, thực sự là ngày hội của nhân dân. Lễ kỷ niệm cấp Quận được tổ chức trọng thể, thiết thực, tránh hình thức, lãng phí.


* Thành lập Ban Chỉ đạo cấp Quận do đồng chí Phó Bí thư, Chủ tịch UBND Quận làm Trưởng Ban, đồng chí Phó Chủ tịch UBND Quận phụ trách văn xã làm Phó Ban thường trực, đồng chí Trưởng Ban Tuyên giáo Quận ủy và đồng chí Chủ tịch UBMTTQ Quận làm Phó Ban. Các thành viên gồm đại diện lãnh đạo các phòng ban có liên quan.


***


* Ngày 03/8/2004, UBMTTQ Quận 1 có kế hoạch hưởng ứng thực hiện Chỉ thị 17 của Thành ủy và Chỉ thị 05 của Quận ủy về các hoạt động chào mừng 30 năm Giải phóng miền Nam thống nhất đất nuớc. Trong chương trình hành động của UBMT Quận nêu rõ một số nội dung công việc, chỉ tiêu thực hiện như sau:


– Phối hợp Hội Cựu chiến binh và các đoàn thể họp mặt giao lưu các nhân chứng lịch sử 30/4.


– Tổ chức ngày Hội đại đoàn kết toàn dân tộc ở các khu dân cư, họp mặt đồng bào người Hoa, Chăm trong đợt kỷ niệm 74 năm ngày thành lập Mặt trận dân tộc thống nhất Việt Nam 18/11/1930 – 18/11/2004.


– Nâng cao chất lượng và tổ chức tổng kết 10 năm thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”.


– Phối hợp Ban vận động Vì người nghèo xây tặng 5 căn nhà tình nghĩa, 20 nhà tình thương, sửa chữa chống dột chống sập 100 căn. Tặng 266 suất học bổng Nguyễn Hữu Thọ (500.000đ/suất). Tặng 1.000 phần quà cho hộ nghèo, diện chính sách, nạn nhân chất độc da cam…(100.000đ/suất).


– Tổ chức hội nghị biểu dương người cao tuổi trong sự nghiệp ổn định chính trị, phát triển xã hội, tham gia các hoạt động văn hóa-giáo dục-khoa học kỷ thuật.


* Chương trình hoạt động của Hội LH Phụ nữ Quận hưởng ứng như sau:


– Kết nạp 1.000 thành viên CLB gia đình hạnh phúc, biểu dương 100 cặp GĐHP tiêu biểu.


– Tổng kết 5 năm phong trào giúp phụ nữ chậm tiến vươn lên, giao lưu các gương điển hình.


– Chăm lo dạy nghề hướng nghiệp cho 26 trẻ có hoàn cảnh khó khăn vào đời sớm.


– Sửa chữa chống dột 2 căn nhà tình thương cho cán bộ hội viên khó khăn.


– Vận động thực hiện tốt phong trào “Không xả rác” đến từng hộ gia đình hội viên phụ nữ.