Ban hành mẫu phiếu “Khảo sát và đánh giá công tác tuyên truyền tại cơ sở”

5
rx online

Phòng Tư pháp Quận 1 vừa ban hành mẫu phiếu và văn bản hướng dẫn mẫu phiếu “Khảo sát và đánh giá công tác tuyên truyền tại cơ sở” dành cho nhân dân và cán bộ Tư pháp Phường.


Việc ban hành mẫu phiếu “Khảo sát và đánh giá công tác tuyên truyền tại cơ sở” là nhằm nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật tại địa phương, đánh giá thực trạng công tác tuyên truyền trên địa bàn quận 1 (bao gồm cả việc nêu ra những nguyên nhân chính và các yếu tố ảnh hưởng đến hoạt động), đánh giá trình độ pháp luật và khả năng vận dụng kiến thức pháp luật trong tác nghiệp của cán bộ Tư pháp địa phương.


Phiếu khảo sát được chia ra làm hai loại: Mẫu 1A (Dành cho cán bộ Tư pháp Phường) và Mẫu 1B (Dành cho nhân dân).


Về cách thức điền phiếu: Cán bộ Tư pháp Phường và người dân khi nhận được phiếu thì điền các thông tin vào phiếu theo hướng dẫn cụ thể trong mẫu phiếu. Trong trường hợp đánh dấu nhầm thông tin, đề nghị khoanh (0) tròn vào thông tin vừa đánh dấu và ghi rõ sang bên cạnh bằng chữ “quot;bỏ”quot;. Sau khi hoàn thành xong mẫu phiếu, đối với Mẫu 1A thì cán bộ Tư pháp Phường cho phiếu vào phong bì và gửi về Phòng Tư pháp Quận 1. Riêng đối với mẫu 1B thì người dân nhờ Cán bộ Tư pháp Phường phát hành và thu lại.


Các thông tin thu thập từ phiếu khảo sát sẽ được phục vụ cho công tác tuyên truyền pháp luật tại Quận. Ngày 28/02/2008 là thời hạn chót gửi phiếu thông tin về Phòng Tư pháp Quận 1.