Ban chỉ huy Quận sự Quận 1 tổ chức sơ kết thực hiện nhiệm vụ Quân sự – Quốc phòng 06 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ 06 tháng cuối năm 2004.

3
rx online

Ngày 06/08/2004, Ban chỉ huy Quận sự Quận 1 đã tổ chức sơ kết thực hiện nhiệm vụ Quân sự – Quốc phòng 06 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ 06 tháng cuối năm 2004.nbsp;Trong 06 tháng đầu năm 2004: Lực lượng vũ trang quận 1 hoàn thành nhiệm vụ trong công tác sẵn sàng chiến đấu bảo vệ cao điểm và công tác tuyển chọn gọi công dân nhập ngũ năm 2004 đạt 100% chỉ tiêu Thành Phố giao, tỷ lệ Đảng viên chiếm 6,9% , Đoàn viên nbsp;41,18% , số Thanh niên tình nguyện 12% và triển khai kế hoạch đăng ký Nghĩa vụ quân sự năm 2005 bảo đảm theo đúng quy định, góp phần giữ vững tình hình An ninh chính trị – Trật tự an toàn xã hội trên địa bàn Quận. Bên cạnh đó vẫn còn tồn tại một số điểm yếu kém cần rút kinh nghiệm như :nbsp; Công tác triển khai mạng lưới nắm tình hình còn yếu, chưa kịp thời, thực hiện chế độ báo cáo tình hình còn chậm. Công tác xây dựng lực lượngnbsp; chưanbsp;đạt chỉ tiêu, một vàinbsp;Phường còn lỏng lẻo trong quản lý hồ sơ, sổ sách,nbsp; (kể cả công tác quản lý hồ sơ của động viên – Tuyển quân), chưa cập nhật sổ sách thường xuyên. Công tác huấn luyện quân sự chưa thực sự chủ động dẫn đến kết quả huấn luyện đạt không cao. Công tác xây dựng và phát triển Đảng, Đoàn nhất là công tác phát triển Đoàn trong lực lượng dân quân còn chưa được quan tâm đúng mức.