Tập thể lãnh đạo, cán bộ công chức và người lao động phường Nguyễn Cư Trinh

12