17 đồng chí được thăng quân hàm Sĩ quan dự bị cấp úy

2
rx online
Ngày 29/12/2017, Ban Chỉ huy quân sự Quận 1 tổ chức sinh hoạt và chi trả phụ cấp trách nhiệm cho 488 quân nhân dự bị giữ chức vụ chỉ huy đơn vị dự bị động viên Qúy IV/2017.
Đại tá Tôn Thất Quỳnh Ái, chính trị viên, Ban Chỉ huy quân sự Quận 1 thông tin tình hình thời sự nổi bật trong nước và trên địa bàn quận, quán triệt các nhiệm vụ trọng tâm của lực lượng dự bị động viên và lực lượng vũ trang quận trong nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc… Trong tổng số 488 quân nhân dự bị giữ chức vụ chỉ huy đơn vị dự bị động viên được chi trả, trong đó có 221 sĩ quan, 267 hạ sĩ quan, tổng số tiền chi trả là 180 triệu đồng.

Dịp này, Bộ Tư lệnh TPHCM đã có quyết định thăng quân hàm Sĩ quan dự bị cấp úy cho 17 đồng chí; giải ngạch 6 đồng chí; bổ nhiệm chức vụ mới 57 đồng chí; Ban Chỉ huy quân sự Quận 1 tặng Giấy khen cho 6 cá nhân đã có thành tích xuất sắc nhiệm vụ trong ngạch dự bị động viên. Được biết, 17 đồng chí có quyết định thăng quân hàm Sĩ quan dự bị cấp úy đều là đảng viên hiện đang công tác trong các tổ chức chính trị quận.