15 năm cuộc vận động “Vì người nghèo”

7

Ngày
28/10/2015, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường Phạm Ngũ Lão tổ chức hội
nghị tổng kết 15 năm thực hiện cuộc vận động “Vì người nghèo” (2001-2015) với
sự tham dự của đồng chí Lê Văn Phú, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt
Nam Quận 1, lãnh đạo Đảng ủy-Ủy ban nhân dân, các ban ngành đoàn thể phường.

Cuộc vận động
được triển khai sâu rộng trong các tầng lớp nhân dân, trở thành phong trào
thường xuyên, liên tục ở các khu phố, tổ dân phố, các cơ quan, đơn vị đóng trên
địa bàn; khơi dậy tấm lòng nhân ái của mọi người cùng tiếp sức, chăm lo, giúp
đỡ người nghèo bằng các hình thức: giúp tư liệu sản xuất, nhà ở, khi ốm đau,
hoạn nạn, đào tạo nghề, giới thiệu việc làm… 15 năm, quỹ “Vì người nghèo” của
phường đã vận động được hơn 2,5 tỷ đồng, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa 74 căn nhà
tình thương tổng trị giá 244 triệu đồng, trao tặng 707 suất học bổng Nguyễn Hữu
Thọ với số tiền hơn 809 triệu đồng. Trong thời gian tới, phường đẩy mạnh các
chương trình giảm nghèo nhanh và bền vững, góp phần bảo đảm an sinh xã hội,
nâng cao đời sống nhân dân. Hội nghị đã khen thưởng 32 tập thể, cá nhân tham
gia ủng hộ, giúp đỡ tích cực, đồng hành cùng người nghèo trong suốt 15 năm qua.