145 thanh niên nhập ngũ

5
rx online

            Ngày 8/9/2015 tại Câu lạc bộ Văn hóa – Thể dục Thể thao Nguyễn Du, Hội đồng Nghĩa vụ quân sự Quận 1 tổ chức Lễ giao quân đợt 2 năm 2015 hoàn thành chỉ tiêu 145 thanh niên nhập ngũ đến các đơn vị: Trung đoàn 2/Sư 9/Quân đoàn 4; Lữ đoàn Tăng thiết giáp 26/Quân khu 7; Tiểu đoàn cảnh vệ 180/ Quân khu 7; Trung đoàn Gia Định. 
Trước đó vào ngày 7/9/2015, trong không khí hăng hái phát huy truyền thống “Bộ đội cụ Hồ”, thanh niên nhập ngũ tham gia các hoạt động sôi nổi trong Hội trại tòng quân chủ đề “Tự hào chiến sĩ cách mạng” gồm: Nghi thức thắp lửa truyền thống, thi trang trí lều trại, thi trang trí báo tường, báo ảnh chủ đề “ Quân dân một lòng”, sinh hoạt tìm hiểu lịch sử truyền thống và biển đảo Việt Nam, sân chơi vận động, văn nghệ truyền thống. Đặc biệt có chương trình giao lưu với Trung tướng Nguyễn Văn Thái, Nguyên Giám đốc Học viện Quân sự Đà Lạt; Đảng viên tình nguyện thi hành nghĩa vụ quân sự Nguyễn Cường Thịnh; Cựu Quân nhân xuất ngũ Trần Lê Thiên Khôi và gia đình thanh niên nhập ngũ, nêu cao tinh thần trách nhiệm công dân góp sức vì quê hương, xứng đáng là thế hệ nối tiếp truyền thống yêu nước Việt Nam anh hùng.

Tự hào đứng trong hàng ngũ Quân đội Nhân dân Việt Nam, 145 thanh niên Quận 1 lên đường nhập ngũ, bảo vệ Tổ quốc, cống hiến sức trẻ cho sự nghiệp cách mạng của Đảng, của dân tộc.