10 năm thực hiện quy chế dân chủ

4
rx online

Thực hiện quy chế dân chủ là yêu cầu quan trọng trong công cuộc đổi mới hiện nay, nhất là ở cơ sở. 10 năm qua (1998 – 2008), phường Bến Thành đã tập trungnbsp; thực hiện xây dựng quy chế dân chủ cơ sở nhằm phát huy quyền làm chủ của nhân dân với phương châm xây dựng một nhà nước pháp quyền “của dân, do dân và vì dân”. Đảng ủy phường thường xuyên chỉ đạo ban ngành đoàn thể đẩy mạnh việc tuyên truyền vận động nhân dân và góp sức thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, tổ chức hướng dẫn, kiểm tra việc xây dựng quy chế, quy ước tại cộng đồng dân cư.


Là phường có thế mạnh về kinh doanh dịch vụ, việc thông báo kịp thời các nội dung cần thiết cho dân biết luôn được thực hiện, giải quyết nghiêm túc, công khai mọi ý kiến của người dân trong các lĩnh vực sản xuất kinh doanh, quản lý đô thị, văn hóa xã hội, an ninh quốc phòng… Trước khi quyết định đưa ra dân bàn, thông báo cho dân biết để họ tham gia ý kiến trực tiếp, cụ thể như sửa chữa các công trình, dự án đầu tư đều công khai và lấy ý kiến của dân qua các buổi họp tổ dân phố. Trong phong trào xây dựng tuyến đường văn minh sạch đẹp, người dân đã tham gia 4 ngày Chủ nhật Xanh, ký cam kết không xả rác, không buôn bán và để xe chiếm lề đường. Nhân dân tổ dân phố 26, 32 (khu phố 2) đưa ra công khai bàn bạc và vận động hiến đất để mở rộng hẻm 121 Lê Thị Riêng.


Với chủ trương thành lập các tổ giám sát tại 6 khu phố, qua đó phát huy được quyền làm chủ cao nhất của nhân dân, đưa quy định “dân kiểm tra” đi vào thực tế.nbsp; Việc sử dụng các nguồn quỹ vận động trong dân đều được niêm yết và thông báo công khai trong các cuộc họp. Thành lập Tổ giám sát nhân dân giám sát đơn vị thi công và nghiệm thu việc thực hiện các dự án duy tu, chỉnh trang hẻm, vỉa hè, các công trình đầu tư trên địa bàn. Các công trình hoàn thành có sự giám sát của dân như nâng cấp, chỉnh trang vỉa hè các tuyến đường Phan Bội Châu, Phan Chu Trinh, Tôn Thất Tùng, Lê Lai, hẻm 96 Lê Lai, 9 Đặng Trần Côn… Người dân còn trực tiếp tham gia giám sát công tác NVQS, tuyển sinh, danh sách chăm lo hộ nghèo, bình chọn gia đình văn hóa, gương Người tốt việc tốt… Việc làm của Tổ tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả tại UBND phường đều được công khai cho người dân theo dõi kiểm tra. Vì vậy, trong 2 năm qua không có trường hợp góp ý hoặc phàn nàn về thái độ tiếp dân, duy có 4 trường hợp đã được lãnh đạo phường trực tiếp đứng ra xin lỗi do thời gian giải quyết hồ sơ kéo dài và ghi biên lai không rõ ràng.


nbsp;