10 năm thực hiện Chỉ thị 62 về công tác người Hoa ở một phường

37
rx online

Thực hiện Chỉ thị 62 – CT/TW của Ban Bí thư Trung Ương Đảng về “Tăng cường công tác người Hoa trong tình hình mới” từ năm 1995, Q.I đã triển khai quán triệt trong Đảng uỷ, các cấp uỷ chi bộ và thành lập các tổ công tác dân tộc tôn giáo tại các địa bàn Phường nhằm thực hiện tốt chính sách dân tộc – tôn giáo của Đảng và Nhà nước.Phường Cầu Ông Lãnh đã tổ chức tổng kết 10 năm thực hiện chỉ thị 62 –CT/TW, đến dự có lãnh đạo Ban công tác người Hoa TP, lãnh đạo Quận ủy, UBNDnbsp; và đại diện hơn 100 hộ gia đình người Hoa trên địa bàn phường.Trong 10 năm qua, Phường Cầu Ông Lãnh, là một trong 3 phường có tỷ lệ người Hoa chiếm khá caonbsp; của Quận. Trước năm 2002, Phường Cầu Ông Lãnh có số lượng người Hoa chiếm 30% dân số toàn Phường, nhưng sau khi di dời giải tỏa các dự án đại lộ Đông Tây, chợ đầu mối ra ngoại thành… nhiều hộ người Hoa đã di dời đi nơi khác, đến nay còn lại 589 hộ, chiếm tỷ lệ 19,66% dân số Phường. Đa số người Hoa sinh sống bằng nghề buôn bán kinh doanh, dịch vụ và thường có quan niệm chỉ cho con em học tiếng Việt để biết đọc biết viết rồi chuyển sang học nghề, học tiếng Hoa để không quên nguồn gốc nên tình hình dân trí khá thấp. Với chính sách đại đoàn kết dân tộc, nâng cao dân trí, Phường Cầu Ông Lãnh đã vận động người Hoa nâng cao trình độ học vấn cho con em và đã có sự tiến bộ rõ rệt, nhiều em đã học đến nơi đến chốn, có bằng đại học… Bên cạnh đó, Phường thường xuyên quan tâm chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho người Hoa như: hỗ trợ cho 79 hộ người Hoa vay vốn Xóa đói giảm nghèo với số tiền 118 triệu đồng, trợ cấpnbsp; 60 học bổng cho con em người Hoa với số tiền 18 triệu đồng, sửa chữa chống dột 16 căn và xây 5 nhà tình thương với tổng số tiền 78 triệu đồng, chăm lo tặng quà các ngày lễ, Tết…nbsp; Người hoa ở Phường Cầu Ông đa số đều theo đạo Phật, do đó Phường cũng tạo điều kiện thuận lợi nâng cao giá trị tinh thần của người Hoa, bảo tồn và phát huy những giá trị văn hóa dân tộc đặc sắc của người Hoa thông qua các buổi sinh hoạt văn hóa văn nghệ, các lễ hội truyền thống được tổ chức tại địa phương, tôn trọng tự do tín ngưỡng nhưng bài trừ mê tín dị đoan, hạn chế những thủ tục gây lãng phí, tốn kém, tuyên truyền vận động thực hiện nếp sống văn minh, đẩy mạnh công tác vận động nhân dân giúp đỡ nhau trong cuộc sống… Tất cả những hoạt động này đã tạo được niềm tin của người Hoa vào Đảng và Nhà nước, an tâm làm ăn, sinh sống và tham gia hưởng ứng tích cực vào các hoạt động phong trào địa phương, góp phần đẩy mạnh xây dựng gia đình văn hóa, khu phố văn hóa trong cộng đồng dân cư. Qua buổi tổng kết phường Cầu Ông Lãnh đã khen thưởng 3 tập thể và 37 cá nhân hộ gia đình người Hoa có nhiều thành tích trong thực hiện, chăm lo cho người Hoa trong 10 năm qua.


nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;