1 Năm Hoạt Động Khối Văn Hóa – Xã Hội

4
rx online

Ngày 17/3/2006, đồng chí Nguyễn Văn Hùng – Phó Chủ tịch UBND Quận đã chủ Hội nghị tổng kết hoạt động khối văn hóa xã hội năm 2005 và phương hướng nhiệm vụ năm 2006.

Sau 1 năm hoạt động, khối VH-XH đã phát huy được sức mạnh tổng hợp, thực hiện đạt, vượt chỉ tiêu giao : Ngành văn hóa thông tin có nhiều đổi mới, quy hoạch kinh doanh dịch vụ văn hóa giai đoạn (2006-2010). Ngành TDTT đã cung cấp nhiều HLV-VĐV thi đấu cấp quốc gia và quốc tế đạt nhiều thành tích cao và tiếp tục giữ vững ngọn cờ đầu thể thao Thành phố 6 năm liền. Tình hình an ninh trật tự giữ vững, giúp đỡ tạo công ăn việc làm cho người sau cai nghiện, khống chế được dịch cúm gia cầm. Đặc biệt, cuộc vận động “Vì người nghèo” đã khơi dậy và phát huy được trách nhiệm của cộng đồng đối với người nghèo, chung tay lo cho người nghèo, góp phần quan trọng vào công cuộc xóa đói giảm nghèo của Đảng và Nhà nước. Năm 2006, tiếp tục duy trì và phát triển các phong trào quần chúng, phấn đấu trên 90% hộ đạt tiêu chuẩn Gia đình văn hóa, 80% khu dân cư đạt tiêu chuẩn xuất sắc cấp Quận và có 45% khu dân cư được công nhận Khu phố văn hóa…nbsp; nbsp;Tăng cường công tác tuyên truyền, huy động nhiều hơn nữa sự đóng góp của toàn dân quyết tâm xóa đói giảm nghèo, chăm lo tốt cho người nghèo, phấn đấu đưa ra khỏi chương trình 500 hộ nghèo, hạ tỷ lệ hộ nghèo xuống còn 1,5%.nbsp; Đẩy mạnh công tác giải ngân đạt 80% và nợ quá hạn 20%.nbsp; Phối hợp thực hiện chương trình hỗ trợ xây dựng Nhà tình nghĩa – nhà tình thương, xóa nhà tạm bợ, chống dột hộ nghèo khó khăn.