🛑🛑🛑 HƯỚNG DẪN TRIỂN KHAI CÁCH LY Y TẾ TẠI NHÀ (F1) PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID -19 TRÊN ĐỊA BÀN QUẬN 1

10